Velferdsentreprenører eller velferdsprofitører?

Dette innlegget er nummer 4 av 4 i serien 60° nord, 5° øst

Forskjellen mellom de som betrakter private barnehageeiere som velferdsprofitører og velferdsentreprenører illustrerer godt forskjellen på sosialister og liberale.

Det var kanskje små ting som gjorde at jeg en vakker dag i hine hårde dager konkluderte med at jeg var liberal og ikke sosialist. Men for å være ærlig så er det vel fortsatt slik at sosialisten i meg popper frem en gang i blant, spesielt på regntunge dager. Heldigvis hjelper det ofte med en klem, en sjokolade eller en matchvinnende perle fra Haugen i det åttifjerde, så er jeg en glad liberalist igjen.

Som liberal vil jeg jo selvsagt aldri kunne stemme Sosialistisk Venstreparti, og det er delvis med vemod jeg må konstatere at det heller ikke kan være et såkalt nummer to-parti for meg. Men sympatien med de er absolutt tilstede, vi deler et ønske om å gjøre vel for folk og fe og natur, og jeg ønsker dem alt godt i arbeidet.

Noen grunnleggende forskjeller, som i hvilken grad vi lar oss irritere over at noen tjener penger, og i hvor stor grad vi mener det er viktig å spille på lag med faktorer som motiverer mennesker til handlingene sine, forplanter seg som vesentlige forskjeller for praktisk politikk for eksempel i synet på markedsøkonomi.

Det som jeg synes godt illustrerer den (egentlig lille) lille forskjellen som skaper en avgrunn mellom meg som liberal og en sosialist er måten vi ser på personene som driver private barnehager. «Velferdsprofitører» som SV vil kalle de. «Velferdsentreprenører» som jeg synes er en mye bedre betegnelse. I dette tilfellet sliter jeg voldsomt med å akseptere den sosialistiske tilnærmingen.

Først og fremst stusser jeg jo over forakten for de som investerer penger i noe av det viktigste vi gjør i samfunnet. Burde vi ikke motivert flere til å investere penger og innsats i et område som er så viktig? Eller er det bedre at de investerer i eiendoms- og byggeprosjekter med tvilsomme kontrakter? Jeg tror jeg foretrekker en barnehageentreprenør foran en eiendomsutvikler når som helst.

Jeg klarer heller ikke å forstå at det er et problem at noen tjener penger på å drive barnehager så lenge evalueringene tilsier at kvaliteten er vel så god i de private, det koster det offentlig mindre penger, og arbeids- og pensjonsvilkårene er like gode. Penger går jo ikke til spille når det offentlige ville brukt like mye på de samme tjenestene. Dette skal jeg ikke bruke for mye tid på, les i stedet denne teksten,  men av en eller annen grunn kan private barnehage-eiere drive med samme kvalitet, samme arbeidsvilkår og bedre pensjonsvilkår samtidig som de tar ut noe utbytte. Dette har vært helt avgjørende for full barnehagedekning, og det er ingen grunn for å gå til krig mot de aktørene nå.

Her er en video fra da Trine Skei Grande debatterte dette.

Hjertesaker

Dette innlegget er nummer 3 av 4 i serien 60° nord, 5° øst

Da vi hadde nominasjonsprosess foran årets stortingsvalg ble jeg bedt om å beskrive meg selv. Jeg lå godt an til å komme høyt på listen, så skrev jeg denne presentasjonen av mine hjertesaker:  

Jeg kunne sagt mye opplagt som alle er enig om, eller pitte litt mindre opplagte ting som alle egentlig er mer eller mindre enig om. For å ha sagt det så er jeg for gode ting og imot dårlige ting, og middels engasjert i det midt i mellom. Spesielt alt det midt i mellom kunne jeg skrevet veldig mye om, slik at det høres ut som om jeg bryr meg og alle tror jeg er enig med dem. Men anta at det står allerede. Anta også for enkelhets skyld at alle forstår at mitt hovedprosjekt er å gjøre landet mer liberalt, og som følge av det både grønnere og rausere.

I så fall har jeg lyst til å nevne følgende hjertesaker:

  1. Det bør ikke lengre være akseptert å bruke varianter av argumentasjonen «Jammen funker det ikke fint sånn som det er da?» i en sak og faktisk mene det seriøst. De som hevder slikt vil bli straffet med å lese Senterpartiets program fra perm til perm på offentlig plass. Det skal være politisk styrende mål å irritere flest mulig som bruker nevnte form for argumentasjon seriøst. Siden Vinmonopolet sikrer billig sprit og vin gratis hjem i posten til folk i grisgrendte strøk, og ellers er en veldig fin tulleting, er Vinmonopol-debatter foretatt etter en pjolter eller to, eneste tillatte unntak fra denne regelen.
  2. Vi bør avvikle monarkiet og innføre republikk. Samme hvilken republikk det blir, presidentstyre eller ikke, så lenge det betyr at nålevende nordmenn kan være med på å bestemme hvem statsoverhodet skal være. Monarkiet bør avvikles så fort som mulig uten folkeavstemning og de nødvendige oppgavene overføres midlertidig til folkevalgte, tilfeldig forbipasserende eller Gullars, før endelig styreform er satt.
  3. Vi må inn i EU, og ønsker å starte prosessen med å søke medlemskap så snart som mulig. Partier som ønsker å samarbeide med Venstre bør være innstilt på å gå til valg på EU-søknad og at Venstre vil ha dette som ett av sine viktigste krav i forhandlinger.
  4. Annet småtteri: Idrett er bra, idrett er toppen, idrett er helt sikkert ganske bra for kroppen. Å organisere idretten gjennom landslag er derimot tullete og noe vi bør slutte med (rett etter sykkel-VM 2017). Vi kan også slutte med tax-free og vi bør bygge flere brygger vi kan lage bybane forbi. Av andre store samferdselsprosjekt bør vi prioritere direktetog fra Bergen til ett av kontinentets bedre vindistrikt. Dessuten har dyr egenverdi!! Og vi bør forresten kutte alle bånd til Den norske kirke og la de gjøre 100 prosent som de selv vil uansett hvor konservativt og bakstreversk det måtte bli. Ellers skulle jeg sagt noe viktig om landbrukspolitikk, men det forstår jeg ikke, så jeg holder meg til å si at noe må gjøres.
  5. Venstre bør være stolt av sin liberalisme og fremstå som et tydelig borgerlig parti som ikke er redd for å snakke med verken sosialister eller populister for å redde verden. Venstre skal søke makt på alle nivå for å påvirke Norge og verden i en grønnere, rausere og mer liberal retning. Venstre bør la politikk trumfe taktikk, la sak og situasjon være viktigere enn partinavn og slutte å posisjonere seg for et valg om 14 år.

PS: Husk på humlene og blomster til bydelene!
PPS: Nynorsk!