Per-Arne Andersen

Per-Arne Andersen er en fremtredende ekspert innen kunstig intelligens og cybersikkerhet ved Universitetet i Agder og tjener som rådgiver for Sykehuset Sør-Norges satsning på kunstig intelligens. I tillegg til sine roller som teknisk sjef i AI Experts AS, Newbringer AS, og AIVEO AS, hvor han driver med innovasjon av ny teknologi, innehar Per-Arne også stillingen som forskningssjef ved Center for Artificial Intelligence Research (CAIR). Hans forskningsinnsats er særlig rettet mot dype nevrale nettverk og forsterkende læring, felt han utforsker gjennom både teoretisk og anvendt forskning.
 
Per-Arne har produsert et stort antall publikasjoner på et høyt internasjonalt nivå og er anerkjent for sitt bidrag til feltet. I 2023 delte han sin ekspertise og visjoner for kunstig intelligens gjennom mer enn 30 foredrag, der han engasjerte publikum med sin evne til å formidle komplekse ideer på en forståelig måte. Hans virke stimulerer til en reflektert og kunnskapsbasert tilnærming til teknologiens framtid, og han inspirerer både enkeltpersoner og organisasjoner til å utnytte AI på en måte som fremmer en positiv utvikling for samfunnet.

Anbefalinger

Kontakt Meg


    nb_NONorwegian